Doprava ZDARMA od 1500 Kč 🚚

Podmínky ochrany osobních údajů

1. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR“) je SnackAir, s.r.o., IČO 090 67 558 , dále jen „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou:

– adresa: Vojenova 2481/7, 180 00 Praha 8
– email: snackair.store@gmail.com
– telefon: +420 602 314 395

3. Osobní údaje 

Osobními jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo pomocí jednoho nebo více specifických faktorů, fyziologických, genetických, mentálních, ekonomických, kulturních nebo společenských.
II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů:
1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2. právce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy
III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů:
1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
o plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
o oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
o Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., O některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
2. Účelem zpracování osobních údajů je:
o vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících se smluvního vztahu mezi vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt) Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít nebo ji plnit ze strany správce.
3. Ze strany správce nepřichází / přichází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytli svůj výslovný souhlas.
IV. Doba uchovávání údajů
1. Správce uchovává osobní údaje:
o po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
o po dobu, dokud je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
o podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy
o zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu
o zajišťující marketingové služby
2. Správce nemá / má v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země (mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů v třetích zemích jsou poskytovatelé cloudových služeb.

„Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

4. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
o právo na přístup ke svým osobním údajům podle čl. 15 GDPR,
o právo na opravu osobních údajů podle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování podle čl. 18 GDPR.
o právo na výmaz osobních údajů podle čl. 17 GDPR.
o právo podat námitky proti zpracovávání podle čl. 21 GDPR a
o právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR.
o právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stížnost na Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.
VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
1. Správce prohlašuje, že přijal všechny technické a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v písemné podobě.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jim pověřené osoby.

5. Cookies

1. Soubory cookie jsou malé textové soubory uložené v zařízení uživatele při návštěvě webových stránek. Tyto soubory umožňují zobrazovat webové stránky způsobem, který je přizpůsoben uživatelským preferencím.
2. Používáme dva typy souborů cookies podle doby jejich uchovávání:
a) Dočasné soubory cookie, které zůstanou na zařízení uživatele do té doby, dokud se z aplikace neodhlásí, nebo nezavře webov stránku (webový prohlížeč).
b) Trvalé soubory cookie, které zůstanou v zařízení uživatele po dobu definovanou v parametrech souborů cookie, nebo do té doby, dokud je uživatel manuálně neodstraní.
3. Používáme tři druhy souborů cookies podle jejich funkcí:
a) Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
b) Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
c) Profilující (marketingové) cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
4. Soubory cookie se používají k přizpůsobení obsahu webových stránek pomocí předvoleb uživatelů a optimalizace používání webových stránek. Používají se také k vytváření anonymních agregovaných statistik, které nám pomohou pochopit, jaké výhody má uživatel z lokality, což nám umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah s výjimkou osobní identifikace uživatele.
5. Aplikace používané k zobrazení webových stránek ve svých předvolených nastaveních jsou obecně schopné ukládat soubor cookie do počítače uživatele. Toto nastavení je možné změnit tak, aby soubor cookie byl automaticky zablokován v prohlížeči webových stránek, nebo uživatelem, který je informován vždy, když jsou soubory cookie uloženy na počítači. Podrobné informace o způsobu ukládání souborů cookie a způsobu jejich zpracování jsou k dispozici v nastavení aplikace (webový prohlížeč).
6. Tato stránka také využívá službu Google Analytics poskytovanou společností Google, Inc. Podrobné informace o službě Google Analytics naleznete na adrese www.google.com/policies/privacy/partners.

6. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu akceptujete.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytli.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 4. 2020.

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz